Για μια Αριστερά, ριζοσπαστική, μαχητική, ανατρεπτική, αντίστοιχη των καιρών!

Για μια Αριστερά, ριζοσπαστική, μαχητική, ανατρεπτική, αντίστοιχη των καιρών!

Οι εξελίξεις του τελευταίου διαστήματος έδειξαν πως ο Λαός θέλει να βάλει στο επίκεντρο  των εξελίξεων την Αριστερά. Η κοινωνική καταστροφή που έχει επιβληθεί από τις πολιτικές δυνάμεις των Μνημονίων, ντόπιες και ξένες, είναι αισθητή σε όλους μας.
Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί: Φορείς  ουδέτεροι, άσπιλοι και αμόλυντοι;

Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί: Φορείς ουδέτεροι, άσπιλοι και αμόλυντοι;

Τον τελευταίο καιρό έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση στη χώρα μας σχετικά με τη σημασία της δράσης των Μη Κυβερνητικών Οργανισμών (ΜΚΟ) αλλά και του εθελοντισμού που αποτελεί βασικό στηχείο της όλης δραστηριότητας των ΜΚΟ. Ήδη έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια προπαγάνδισης της σημασίας που θα έχει ο εθελοντισμός για την επιτυχή διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 ενώ από παντού διατυμπανίζεται ο ρόλος των ΜΚΟ στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε διάφορες ανά τον κόσμο δοκιμαζόμενες περιοχές.