Παρουσίαση του βιβλίο του Δ. Καλτσώνη Το Κράτος στην Κίνα

Παρουσίαση του βιβλίο του Δ. Καλτσώνη Το Κράτος στην Κίνα

ΔΣΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Βιβλιοπαρουσίαση Κυπριακού Κοινωνικού Σχηματισμού, Θεσσαλονίκη 11/5/2018, Μπάρκο

Βιβλιοπαρουσίαση Κυπριακού Κοινωνικού Σχηματισμού, Θεσσαλονίκη 11/5/2018, Μπάρκο