Πολιτική Επιστήμη (510223)

 

Περίγραμμα Διαλέξεων

Πρώτη  και Δεύτερη Διάλεξη: Προαπαιτούμενες έννοιες (κοινωνία, κράτος, μορφές κράτους, πολιτικές ιδεολογίες)

 

Τρίτη Διάλεξη: H δημιουργία του έθνους- κράτους

 

Τέταρτη Διάλεξη: Θεωρητικοί που συνέβαλαν στην παγίωση του Εθνικού Κράτους Ι:

Μακιαβέλι

 

Πέμπτη Διάλεξη: Θεωρητικοί που συνέβαλαν στην παγίωση του Εθνικού Κράτους ΙΙ:

Χομπς

 

Έκτη Διάλεξη: Το κίνημα του Διαφωτισμού

 

Έβδομη Διάλεξη: Η συζήτηση για τη θεσμική λειτουργία του Έθνους – Κράτους Ι: Μοντεσκιέ και ) Μπένθαμ

 

¨Όγδοη Διάλεξη: Η συζήτηση για τη θεσμική λειτουργία του Έθνους – Κράτους ΙΙ

Τοκεβίλ

 

Ένατη διάλεξη: Η Μαρξική θεωρία για το Κράτος

 

Δέκατη διάλεξη: Σύγχρονες Μορφές του Κράτους

 

Ενδέκατη διάλεξη: Πολιτική Συμπεριφορά

 

Δωδέκατη διάλεξη: Εκλογική συμπεριφορά

 

Δέκατη Τρίτη διάλεξη: Τα πολιτικά κόμματα