Όψεις της Διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης (510471)

Διάρθρωση μαθήματος

1)Τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια και η κατάσταση της Ευρώπης

2) Οι πρώτοι θεσμοί ευρωπαικής συνεργασίας

3) Η δημιουργία της ΕΚΑΧ και της Ευρατόμ

4) Η δημιουργία της ΕΟΚ

5) Οι βασικοί Ευρωπαικοί θεσμοί

Δείτε:

 

6) Ο Συμβιβασμός του Λουξεμβούργου

7) Οι πρώτες διευρύνσεις

8) Η Ενιαία Ευρωπαική Πράξη (ΕΕΠ)

Διαβάστε:

http://www.theseis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=220&Itemid=29

 

9) Η συνθήκη του Μάαστριχ

Δείτε:

10) Η συνθήκη του Άμστερναμ 

Δείτε:

 

11) Η συνθήκη της Νίκαιας

Δείτε:

 

12) Η ΟΝΕ

13) Πολιτικές της Ευρωπαική Ένωσης

14) Η διεύρυνση προς την Α. Ευρώπη

Διαβάστε:

https://www.academia.edu/70285961/%CE%9F%CE%B9_%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8D%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%9F%CE%9A_%CE%95%CE%95_%CE%91%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%AD%CE%BE%CE%B9_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%87%CF%84%CF%8E

 

Δείτε:

 

15) Κύπρος και ΕΕ

Δείτε:


16) Η προενταξιακή πορεία της Ελλάδας

17) Η Ελλάδα εντός της ΕΟΚ-ΕΕ

Δείτε:

 

18) Η Συνθήκη της Λισσαβόνας

Διαβάστε:

https://www.academia.edu/72462256/%CE%97_%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BF_%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8E%CE%BD_%CF%83%CF%84%CE%B7_%CE%A3%CF%8D%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B7_%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE_%CE%97_%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%80%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82

 

Δείτε:

 

 

19) Η ΕΕ μετά την πρόσφατη οικονομική κρίση

Διαβάστε:

https://www.academia.edu/70285625/%CE%93%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B9%CE%B1_%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%AD%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%B7

 

 

Πιθανά θέματα Εργασιών

1) Από το Σχέδιο Μάρσαλ στη συνθήκη της ΕΚΑΧ και της ΕΥΡΑΤΟΜ

2) Η περίοδος απο τη δημιουγρία της ΕΚΑΧ και της ΕΥΡΑΤΟΜ στη Συνθήκη της Ρώμης

3) Ο ρόλος της Μ. Βρετανίας στο ευρωπαικό εγχείρημα

4) ο ρόλος της Γερμανιας στο ευρωπαικό εγχείρημα

5) ο ρολος της Γαλλίας στο ευρωπαικό εγχείρημα

6) Η πρώτη προσπάθεια σύνδεσης της Ελλάδας με την ΕΟΚ

7) Η μεταπολιτευτική πορεία ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ

8) Απολογισμός της παρουσίας της Ελλάδας σε ΕΟΚ και ΕΕ

9) Ο ρόλος του Ευρπωαικού Κοιβουλίου

10) Ο ρόλος της Ευρωπαικής Επιτροπής

11) Από τη Ρώμη στην πρώτη διεύρυνση

12) Από την πρώτη διεύρυνση στην ΕΕΠ

13) Από την ΕΕΠ στη Νίκαια

14) Από τη Νίκαια στη Λισσαβόνα

15) Η πρόσφατη οικονομική κρίση και η ΕΕ 

 

 

 

 

 

 

 

Βιβλιογραφία

Ε. Ανδρικοπούλου- Γ. Καυκαλάς (επιμ.) Ο Νέος Ευρωπαικός Χώρος Αθήνα: Θεμέλιο

Σ. Βέρνυ- Α. Κόντης, (επιμ). Ευρωπαική Ολοκλήρωση. Οι πολλαπλές κρίσεις και οι προκλήσεις του μέλλοντος, Αθήνα: Παπαζήσης

Γ. Βοσκόπουλος, Ευρωπαική Ένωση, Αθήνα: Επίκεντρο

Ο. Γιώτη- Παπαδάκη, Ευρωπαική πολιτική ολοκλήρωση και πολτικές αλληλεγγύης, Αθήνα: Κριτική  

Α. Έλληνας- S. Ezra, Ευρωπαική Επιγτροπή και γραφειοκρατική αυτονομία

A. Glencross, Η πολτική της Ευρωπαικής Ολοκλήρωσης, Αθήνα: Σιδέρης 

P. de Grauwe. Τα οικονομικά της Νομισματικής Ένωσης, Αθήνα: Παπαζήσης

Π. Ήφαιστος, Θεωρία διεθνούς και ευρωπαικής ολοκλήρωσης, Αθήνα: Ποιότητα.

Κ. Θεολόγου, Πολίτης και Κοινωνία στην Ευρωπαική Ένωση

Π. Ιωακειμίδης, Η συνθήκη του Άμστερνταμ, Αθήνα: Θεμέλιο

Π. Ιωακειμίδης, Η αναθεώρηση της συνθήκης του Maastricht, Αθήνα: Θεμέλιο

Π. Ιωακειμίδης, Η Συνθήκη της Νίκαιας και της Ευρώπης, Αθήνα: Θεμέλιο. 

Π. Ιωακειμίδης,  Η. Συνθήκη της Λισσαβόνας, Αθήνα: Θεμέλιο

Π. Καζάκος, Θεσμικές μεταρρυθμίσεις στην Ευρωπαική Ένωση, Αθήνα: Σιδέρης

Ν. Κοτζιάς, Ευρωπαική Ένωση: ένα σύστημα εν τω γίγνεσθαι, Αθήνα: Δελφίνι

Α. Κότιος- Π. Λιαργκόβας- Γ. Κορρές, Οικονομική της Ευρωπαικής Ένωσης, Αθήνα: Σταμούλης

Κ. Λαπαβίτσας, Η Ευρωζώνη ανάμεσα στη λιτότητα και στην αθέτηση πληρωμών, Αθήνα: Λιβάνης. 

Π. Λιαργκόβας, Χ. Παπαγεωργίου (επιμ.), Το ευρωπαικό φαινόμενμο, Αθήνα: Τζιόλας  

Ν. Μαραβέγιας- Μ. Τσινισιζέλης (επιμ.), Νέα Ευρωπαική Ένωση, οργάνωση και Πολιτικές, Αθήνα: Θεμέλιο

Ν. Μαραβέγιας (επιμ.) Η Ελλάδα στην Ευρωπαική Ένωση, Αθήνα: Θεμέλιο

Ν. Μαραβέγιας (επιμ.), Ευρωπαική Ένωση, Αθήνα: Κριτική. 

Ν,. Μούσης, Ευρωπαική Ένωση, Αθήνα: Παπαζήσης. 

Σ. Ντάλης, Η Ευρωπαική Ένωση και η πολυμερής διαχείριση  παγκοσμιοποίησης, Αθήνα: Παπαζήσης.

N. Nugent, Πολιτική και διακυβέρνηση στην Ευρωπαική Ένωση, Αθήνα: Σαββάλας.

B. Rosamond, Θεωρίες Ευρωπαικής ολοκλήρωσης, Αθήνα: Μεταίχμιο

Θ. Σακελλαρόπουλος, Ευρωπαική Κοινωνική Πολιτική, Αθήνα: Κριτική. 

Κ. Σιάκκαρης, Από την ΕΟΚ στην Ευρωπαική Ένωση, Αθήνα: Gutenberg

D. Sidanski, H ομοσπονδιοποίηση της Ευρώπης, Αθήνα: Παπαζήσης.

Θ. Σκούντζος- Ε. Σπυράτου, Θεσμοί και πολιτικές ανάπτυξης της Ευρωπαικής Ένωσης

Κ. Στεφάνου- Α. Φατούρος- Θ. Χριστοδουλίδης, Εισαγωγή στις Ευρωπαικές Σπουδές τόμος Α', Αθήνα: Σιδέρης

P. Taylor, Το αβέβαιο μέλλον της ευρωπαικής ολοκλήρωσης, Αθήνα: Κριτική

Β. Τζέμος, Πολιτικοί θεσμοί της Ευρωπαικής Ένωσης, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη

Σ. Τζόκας, Το όραμα της Ενωμένης Ευρώπης, Αθήνα: Θεμέλιο

Σ. Τομπάζος, Ευρώπη, ποια Ευρώπη; Αθήνα: Πολύτροπον.

Μ. Τσινισιζέλης, Quo Vadis Europa? Αθήνα: Σμυρνιωτάκης

Λ. Τσιπούρη, Ευρωπαική Οικονομική Ενοποίηση  https://www.openbook.gr/eyrwpaiki-oikonomiki-enopoiisi-metaxy-sfyras-kai-akmonos/

Λ.. Τσούκαλης, Η δυστυχής Ένωση, Αθήνα: Πατάκης

Χ. Φραγκονικολόπουλος, Ευρωπαική Ένωση, Θεσσαλονίκηξ: Επίκεντρο

Φ. Χατζησταύρου, Ποιος κυβερνά την Ευρώπη; Θεσσαλονίκη: Τζιόλας

Δ. Χρυσοχόου, Θεωρία της Ευρωπαικής ενοποίησης, Αθήνα: Παπαζήσης.