Για τον ταξικό χαρακτήρα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων/ Ευρωπαϊκής Ένωσης: Μια μαρξιστική προσέγγιση

Για τον ταξικό χαρακτήρα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων/ Ευρωπαϊκής Ένωσης: Μια μαρξιστική προσέγγιση

Το ζήτημα της φύσης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων/ Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ έχει αναλυθεί εκτενώς από τις κυρίαρχες θεωρίες των Διεθνών Σχέσεων δεν έχει τύχει αντίστοιχου ενδιαφέροντος από τους μαρξιστές θεωρητικούς. Το συγκεκριμένο άρθρο επιχειρεί να δείξει την ιστορική πορεία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων/ Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα στοιχεία που συνέβαλαν στη διαμόρφωσή της, από τη δημιουργία της μέχρι τις μέρες μας, και στην απόκτηση ενός αναβαθμισμένου ρόλου στο διεθνή καταμερισμό εργασίας και τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας που είχε να αντιμετωπίσει από ένα σημείο και μετά.
Winners and Losers in the Greek Financial Crisis

Winners and Losers in the Greek Financial Crisis

In early 2010, then Prime Minister George Papandreou concluded that the state of Greek public finances was so dire that the country could not hope to borrow on global markets, and thus could no longer service its public debt.

Contrary to prevailing notions, Greece’s problems did not stem from high-wage Greek workers, nor was it simply the result of a spendthrift state: Greek wages are only about 83 percent of prevailing levels across the EU15 (i.e. the countries that were members of the European Union prior to the expansion of 2004), while as a percentage of the national GDP, per capita public expenditures are just about average for the bloc. Rather, the Greek financial crisis stemmed from the strategy of the national ruling class and the way it integrated into the international division of labor, especially with Greece’s accession to the European Economic Community (EEC) in 1981 and the European Monetary Union in 2002. The inability of Greek capitalism to compete on the terms set by the single currency led to a collapse in GDP with a consequent increase in the debt-to-GDP ratio.
Οι αλλεπάλληλες διευρύνσεις της ΕΟΚ/ΕΕ:  Από την Ευρώπη των έξι στην Ευρώπη των εικοσιοχτώ

Οι αλλεπάλληλες διευρύνσεις της ΕΟΚ/ΕΕ: Από την Ευρώπη των έξι στην Ευρώπη των εικοσιοχτώ

Η επιτυχημένη λειτουργία των τριών κοινοτήτων στη δεκαετία του ΄50 (ΕΟΚ, ΕΚΑΧ, ΕΚΑΕ) έφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της διεύρυνσης του ευρωπαϊκού ενοποιητικού εγχειρήματος με την προσθήκη και άλλων χωρών πέραν των έξι ιδρυτικών μελών. Άλλωστε η ίδια συνθήκη της Ρώμης προέβλεπε πως όποια ευρωπαϊκή χώρα το επιθυμούσε μπορούσε να αιτηθεί να γίνει μέλος των ευρωπαϊκών κοινοτήτων. Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε όλη αυτή τη πορεία που θα οδηγήσει από την Ευρώπη των έξι στην Ευρώπη των είκοσι οκτώ ξεκινώντας από τη διαδικασία που ακολουθεί μια χώρα όταν επιθυμεί την ένταξη της στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα.
Ο Νίκος Μπελογιάννης και η εποχή του

Ο Νίκος Μπελογιάννης και η εποχή του

Το τέλος του εμφυλίου δεν οδήγησε σε μια ομαλή αναπαραγωγή των υπαρχόντων κομματικών σχηματισμών της νικήτριας παράταξης. Στο χώρο της Δεξιάς το Λαικό Κόμμα εμφάνιζε τάσεις αποσύνθεσης χωρίς, όμως να αμφισβητείται η ηγεσία του Κ. Τσαλδάρη. Ο Ν. Ζέρβας (Εθνικό Κόμμα Ελλάδος) συνέχιζε να διατηρεί μια ορισμένη επιρροή ειδικά στις περιοχές (Ήπειρος, Βοιωτία) που είχε αναπτύξει αντιστασιακή δράση. Ο Σ. Μαρκεζίνης ηγούνταν του Νέου Κόμματος, το οποίο δεν παρουσίαζε σημαντική δυναμική ενώ ο Κ. Μανιαδάκης που επέστρεψε στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ τον Αύγουστο του 1949 δημιούργησε το Κόμμα της Ελληνικής Αναγεννήσεως το οποίο συνέλεξε τους επιζήσαντες συνεργάτες της 4ης Αυγούστου. Τέλος στον ενδιαμεσο χώρο μεταξύ Δεξιάς και Κέντρου υπήρχε το Εθνικό Ενωτικό Κόμμα του Π. Κανελλόπουλου (Γρηγοριάδης χχ. 14- 15). Στο χώρο του Κέντρου υπήρχε παραδοσιακά το κόμμα των Φιλελευθέρων του Σ. Βενιζέλου ενώ άλλες σημαντικές προσωπικότητες ήταν ο Γ. Παπανδρέου και ο Ε. Τσουδερός (Δημοκρατικό Προοδευτικό Κόμμα). Ωστόσο αυτό που θα διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στις εξελίξεις θα είναι η ίδρυση απότο Ν. Πλαστήρα, σε συνεργασία με τον Γ. Καρτάλη και τον Ε. Τσουδερό, της ΕΠΕΚ (Εθνική Προοδευτική Ένωση Κέντρου). Στην Αριστερά καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει το γεγονός πως το ΚΚΕ είναι σε καθεστώς παρανομίας. Οι υπόλοιπες δυνάμεις που εντάσσονται σε αυτό το χώρο είναι το ΣΚΕΛΔ των Α. Σβώλου και Η. Τσιριμώκουκαι οι ΑριστεροίΦιλελεύθεροι των Ν. Γρηγοριάδη και Σ. Χατζήμπεη. Εδώ σημαντικό ρόλο θα παίξει η άφιξη στην Αθήνα του Ι. Σοφιανόπουλου. Ο τελευταίος ίδρυσε την Ένωση Αριστερών και μαζί με τα άλλα δύο αριστερά νόμιμα κόμματα συγκρότησαν τη Δημοκρατική Παράταξη.
Μετασχηματισμοί στη διάρθρωση της ελληνικής κοινωνίας 1991- 2011.

Μετασχηματισμοί στη διάρθρωση της ελληνικής κοινωνίας 1991- 2011.

Για να μπορέσει κανείς να κατανοήσει κατά πόσο έχει τροποποιηθεί η κοινωνική διάρθρωση στην Ελλάδα της περιόδου 1991-2011 είναι προαπαιτούμενο η αποσαφήνιση δύο βασικών μεθοδολογικών προβλημάτων. Το πρώτο αφορά το αν ο σύγχρονος καπιταλισμός χαρακτηρίζεται, από ένα σημείο και μετά, από την εξάλειψη των ορίων μεταξύ κοινωνικών τάξεων, πράγμα που οδηγεί στο σχηματισμό μιας πολυάριθμης «μεσαίας» τάξης. Το δεύτερο σχετίζεται με τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού σχηματισμού και του κατά πόσο  αποτελεί ένα σχηματισμό που τη συγκεκριμένη ιστορική φάση κυριαρχούν τα μικροαστικά στρώματα
Η μεταβολή της κοινωνικής διαστρωμάτωσης στην Ελλάδα της κρίσης (2009- 2014)

Η μεταβολή της κοινωνικής διαστρωμάτωσης στην Ελλάδα της κρίσης (2009- 2014)

το παρόν άρθρο ασχολούμαστε με την καταγραφή και την ερμηνεία των μεταβολών στην κοινωνική διαστρωμάτωση της χώρας στην περίοδο της κρίσης (2009- 2014). Η συγκεκριμένη χρονική περίοδος επιλέχθηκε για να μπορέσει να μελετηθεί ο βαθμός στον οποίο η οικονομική κρίση επηρέασε τις αλλαγές στην παρουσία των κοινωνικών τάξεων στη χώρα και στο βαθμό που αυτό συντελέσθει να αναζητηθούν τα ειδικότερα αίτια. Πριν όμως περάσουμε  στην περιγραφή και ερμηνεία των εξελίξεων είναι σημαντικό να προηγηθεί μια θεωρητικού χαρακτήρα αναφορά στο ζήτημα των κοινωνικών τάξεων
Ο ακήρυκτος ελληνοκυπριακός εμφύλιος (1944-49

Ο ακήρυκτος ελληνοκυπριακός εμφύλιος (1944-49

Στη συγκεκριμένη εργασία θα ασχοληθούμε με τον «ακήρυκτο» εμφύλιο που έλαβε χώρα μεταξύ των ελληνοκυπριακών πολιτικών δυνάμεων μεταξύ 1944 και 1949. Θεωρούμε τα γεγονότα των Δεκεμβριανών στην Ελλάδα ως την αφετηρία αυτού του ιδιόμορφου «εμφύλιου», η ένταση του οποίου θα επιταχυνθεί μετά την έναρξη του εμφυλίου στην Ελλάδα. Για να μπορέσουμε να αναδείξουμε τα χαρακτηριστικά της ενδοελληνοκυπριακής αντιπαράθεσης υποχρεωθήκαμε σε μια μεθοδολογική αφαίρεση:
Τα πολιτικά και κοινωνικά αίτια της πτώσης της Δικτατορίας στην Ελλάδα

Τα πολιτικά και κοινωνικά αίτια της πτώσης της Δικτατορίας στην Ελλάδα

Η δικτατορία των Συνταγματαρχών αποτελεί το αποτέλεσμα της  αντιφάσεων των μετεμφυλιακών δομών εξουσίας και ανάδειξης του στρατού σε σχετικά αυτοτελές κέντρο εξουσίας που εξέφραζε την πιο επιθετική στρατηγική του αστικού συνασπισμού εξουσίας. Η λήξη του εμφυλίου πολέμου το 1949 θα βρει τη συντηρητική δεξιά νικήτρια, την κομμουνιστική αριστερά νικημένη και το Στρατό, λόγω της καθοριστικής συμμετοχής του στην τελική έκβαση του πολέμου, αλλά και λόγω της ειδικής βαρύτητας ακροδεξιών και αντικομμουνιστικών ιδεολογημάτων στη διαμόρφωση της κυρίαρχης ιδεολογίας, να επιτυγχάνει την ανεξαρτησία του έναντι των υπολοίπων κέντρων της αστικής εξουσίας (Παλάτι, Κοινοβούλιο).
On the causes of the civil war in Nepal and the role of the Communist Party of Nepal (Maoist)

On the causes of the civil war in Nepal and the role of the Communist Party of Nepal (Maoist)

Nepal, a small Asian country situated between India and China, experienced a bloody civil war which lasted from 1996 to 2006. The aim of this article is to identify the factors that led to this civil confrontation and the conditions under which an initially small leftist party, the CPN-Maoist, won the leadership of the popular layers, emerged as the hegemonic rival to the autocratic royal power and modified the balance of forces, contributing to the abolition of the monarchy and the transformation of Nepal into a secular state. For all this to become comprehensible, however, what is required is that one embark on a detailed presentation of the political and social history of Nepal, subsequently highlighting the particular issues that have put their stamp on this specific course of social development.
Postcards from the future: The Greek Debt Crisis, the Struggle against the EU-IMF Austerity Package and the Open Questions for Left Strategy

Postcards from the future: The Greek Debt Crisis, the Struggle against the EU-IMF Austerity Package and the Open Questions for Left Strategy

Since December 2009, Greece has been at the centre of international attention. The revelation of high levels of public debt, the downgrading by international grading agencies, the widespread assumption that a Greek default is highly probable and the consequent extreme rise in the cost of borrowing led to draconian packages of austerity measures, a prolonged recession, a sharp decline in living standards and the imposition of a regime of limited economic sovereignty under the terms of supervision by the EU – IMF – ECB ‘troika’